Thể Thao

24h qua RSS
June 03, 2021 / 0 Bình Luận

Thanh niên tháng kiếm trăm củ nhờ bán thanh long với đánh lô dạo

Loại cây này đã giúp nông dân xóa nghèo, vươn lên làm giàu nhanh chóng, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong huyện. 
Thanh thuỷ Phú thọ, đi đâu cũng nghe nông dân bàn chuyện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp với cây thanh long là cây chủ lực.ÔNG, PHÙNG TIẾN PHƯƠNg Hội thanh long ruột đỏ huyện thanh thuỷ tỉnh PHÚ THỌ cho biết, qua hơn 5 năm chuyển đổi đất ruộng sang trồng thanh long, cuộc sống gia đình đã khá hơn nhiều lần so với trồng lúa.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ( 0 )

Hotline0971434444